“La nostra vida a la Vall
amb els coneixements de la terra
i la sensibilitat per a preservar-la”

ALIMENTS, CUINA I PAGESIA EN FAMÍLIA